Location: BULGARIA, SOFIA
Interests: Medical news
Domains: Medicine
Contact
Phone no: 00359-8220418
Fax no: 00359-822 04 18
Email: [email protected]
Skype ID: -
Address: 60, Osogovo Str.
Web site: http://spisaniemd.bg/
Contact persons
Maria Shumarova
Email: [email protected]
Phone: 00359-878678881
About us

Агенция Протос издава четири специализирани списания – МD за новостите във всички области на медицината, Доктор D за клинично значимата информация в областта на диабетологията, Кардио D за обобщение на важната информация в областта на кардиологията и Клуб D за хората с диабет, техните семейства и лекари.

МД отразява новостите във всички области на медицината. Публикува се от 2004, има тираж 4,700 броя, от които 2,800 са персонални платени абонаменти.

МД излиза шест пъти в годината:

Разпространява се и по време на медицински конгреси, конференции и други специализирани събития за лекари и здравни професионалисти. Проучване на читателската аудитория показа, че всеки брой се чете средно от повече от 4 души. Shelf life на МД е между 9 и 12 месеца!

MД е дайджест на новостите в медицината, базиран на публикации в над 200 списания от цял свят, които се наблюдават редовно от редакционния екип. Статиите са с насоченост към клиничната практика. Специално внимание се отделя на лекарствената информация от регулаторните органи в ЕС, САЩ и България (EME, FDA и ИАЛ), както и на резултати от научни проучвания.

Редакционният екип включва петима лекари. Консултантският съвет е от 15 водещи хабилитирани специалисти във всички области на медицината.

МД предлага на читателите си богата библиография, с уеб адресите на източниците, използвани в статиите, което дава възможност за бързото намиране на допълнителна информация по темата.

 

MD magazine covers the new scientific developments in all fields of medicine in Bulgarian language.

This unique medical digest with a focus on clinical practice is published since 2004 by Protos Agency six times per year (every two months). It has circulation of 4,700 copies out of which 2,800 are paid subscribers!

MD is also distributed during conferenc

Your account - Login

E-mail Password

Lost password?